Fernando Alonso: Az F1-es autók 30 kilóval könnyebbé tétele 2026-ra „lehetetlennek tűnik”
Fernando Alonso: Az F1-es autók 30 kilóval könnyebbé tétele 2026-ra „lehetetlennek tűnik”
Motorsport
AzFIAcsütörtökönhivatalosanisbemutattaa2026-ravonatkozóteljesenújszabályokat,amelyekazelektromosenergiárasokkalnagyobbhangsúlytfektetőerőforrásraépülnek. AzF1-esszintűsebességekfenntartásaérdekébennagyfigyelmetfordítottakakasztnimegváltoztatására,hogyellensúlyozzákabonyolultmotorformulahátrányait,többekközöttaktívaerodinamikávaléskisebb,valamivelkö
Villeneuve szerint eltiltás járt volna Magnussennek a monacói incidens miatt
Villeneuve szerint eltiltás járt volna Magnussennek a monacói incidens miatt
Motorsport
AstewardokversenybalesetnekminősítettékMagnussenésSergioPerezütközésétMonacóban,pedigeleinteúgytűnt,előbbipilótavoltavétkes.Magnussenezzelegypotenciálisegyfutamoseltiltástúszottmeg,deVilleneuve„haragját”márnemtudtaelkerülni. „KevinMagnussenesetébenvalaminemstimmel,ésegyretöbbetlátjukeztazF1-ben.Pilótáknullaversenyzőiképességgel,nullaésszel,miközben
Magnussen továbbra is Perezt hibáztatja a monacói balesetért
Magnussen továbbra is Perezt hibáztatja a monacói balesetért
Motorsport
AdánaMonacóiNagydíjelsőkörébenesettnagyot,miutánösszeütköztekPerezzelaSte.Devoteutániemelkedőn.Magnussenversenytársamellettakartvégigfutniazegyenesben,deelfogyottahelyésösszeértekakerekek,ígymindkettenakorlátbankötöttekki,amiketkiütöttekahelyükről.NicoHülkenbergetisbegyűjtötték. Magnussen,akiazótatöbbszörismegnézteazesetvisszajátszásait,csütörtökön
Csou elmondta, lát-e esélyt az Alpine-hoz való visszatérésre
Csou elmondta, lát-e esélyt az Alpine-hoz való visszatérésre
Motorsport
A2025-öspilótakeringőmárjavábanzajlik,ésalegzsúfoltabbidőszaktalánmégcsakezutánfogkövetkezni.Ahétenkiderültpéldául,hogyOconaszezonvégénelhagyjaazAlpine-t,SergioPerezpedigtovábbikétévvelhosszabbítottaRedBull-lal. Csouszámáranyilvánazelőbbihírlehetarelevánsabb,hiszenelőfordulhat,hogyazidényvégénnekiisújülésutánkellmajdnéznie,mivelegyelőrenemmutatkozi
Nem kérte senki, de itt van: A Forma-1 első, mesterséges intelligencia által tervezett trófeája
Nem kérte senki, de itt van: A Forma-1 első, mesterséges intelligencia által tervezett trófeája
Motorsport
AForma-1azAWSsegítségévelhoznábeamesterségesintelligenciátaportágnak,ennekazeredményeazelsőgépáltalgenerálttrófea,melyvasárnap,afutamutánmutatkozikmajdbe.AbajnokságésazAWSabejelentésselegyüttarrabiztatjaarajongókat,hogyaszoftversegítségévelmagukistervezzenekegyserleget,akiígytesz,aza2025-ösfutamranyerhetjegyeket. AForma-1weboldalánmegjelentközlemén
Amerikai tehetségnek adott F1-es tesztlehetőséget az Aston Martin
Amerikai tehetségnek adott F1-es tesztlehetőséget az Aston Martin
Motorsport
AzamerikaiversenyzőtélenkerültbeazAstonjuniorprogramjába,mostpediglehetőségenyíltarra,hogyegyF1-esautóvolánjamögöttismegmutathassa,mireképes.AcsapatelmondásaalapjánCrawford400km-nélistöbbetteljesítettrövidebbéshosszabbetapokformájában. „HatalmasköszönetmindenkinekazAstonMartinnál,akiksegítettekeztmegvalósítani,ésköszönömatámogatástisateszten.Ezvolt
Rosberg: sosem hittem, hogy nyerhetek Hamilton ellen
Rosberg: sosem hittem, hogy nyerhetek Hamilton ellen
Motorsport
A2014és2016közöttiszezonokmindenképpenaMercedesversenyzőinekbelsőháborújárólmaradnakemlékezetesek.MígazelsőkétidénybenLewisHamiltonjöttkigyőztesenapárharcból,addig2016másképpalakult,hiszenakkoranémetetkoronáztákvilágbajnokkáAbu-Dzabiban. MindezazonbannemjöttkönnyenRosbergszámára,akimostaBusinessofSportpodcastbenbeszéltarról,mennyirekételkedettmagáb
Május közepéig kell döntenie Carlos Sainznak az ajánlatáról, vagy két másik versenyzőt keresnek meg – német sajtó
Május közepéig kell döntenie Carlos Sainznak az ajánlatáról, vagy két másik versenyzőt keresnek meg – német sajtó
Motorsport
Forma-1 AnémetSport1arrólértekezett,hogyCarlosSainzmilyenhelyzetbenvan,valamintőkisúgytudják,hogyNicoHülkenbergmegállapodottazAudicsapatával. AnémetsajtóegybehangzóértesüléseiszerintNicoHülkenbergleszazAudi/Sauberegyikpilótájaa2025-összezontól,a36évesnémettelpedighosszútávú,azértesülésekszerint3évesszerződéstkötasvájciistálló,amely2026-tólazAudigyá
Bemutatkozott a Formula E vadonatúj versenyautója
Bemutatkozott a Formula E vadonatúj versenyautója
Motorsport
AzújspecifikációjúmasinátcsütörtökestemutattákbeamosthétvégiMonacóiE-Prixelőtt,aholegyébkéntszombatonakorábbiF1-espilóta,DavidCoulthardpályáraisfogjaaztvinni. AzelektromosszériaújversenyautójaanevébőladódóanamostaniGen3-asgéptovábbfejlesztéselesz,ésakarosszériaésazabroncsokmódosításamellettelsősorbanateljesítménynövelésekerültaközéppontba. FormulaE
„Elég a kifogásokból” – mondja Hamilton kapcsán a korábbi tervező
„Elég a kifogásokból” – mondja Hamilton kapcsán a korábbi tervező
Motorsport
Néhányórávalazokután,hogyHamiltonamásodikhelyenzártaaKínaiNagydíjsprintversenyét,azidőmérőedzésenrögtönaQ1-benkiesettéscsaka18.helyettudtamegszerezni. Ennekalapvetőenkétokavolt:azegyik,hogyakvalifikációelőttazújszabályokatkihasználva„masszív”módosításokathajtottakvégreautójabeállításain,amásikpedigszimplánegyelfékezésvolt,melyetHamiltona14-eskanyar
Piastri megnevezte a McLaren legnagyobb problémáját
Piastri megnevezte a McLaren legnagyobb problémáját
Motorsport
Báracsapatideirajtjaigenbiztatóvolt,tekintve,hogyaFerrarivalaRedBulltüldözőbolyélénharcolnak,formájuknemvoltegyenletes,amiazonbanmégfurcsább,hogyolyanhelyeken,aholelvilegjóklehettekvolna(Szuzuka),szenvedtek,mígpéldáulSanghajban,aholarraszámítottak,hogyhátránybanlesznek,igenerősnekbizonyultak. Piastriúgyérzi,hogyaFerrarivalvalóösszevetésükbenafolyam
Horner: a Red Bull „70 éves hátrányt” próbál ledolgozni az F1-es motorjával
Horner: a Red Bull „70 éves hátrányt” próbál ledolgozni az F1-es motorjával
Motorsport
ARedBull2019ótadolgozikegyüttaHondával,deajapánok2021végénhivatalosankivonultakasorozatból.Ennekellenéreakétfélegyüttműködésetovábbraistart,ésezegészenakövetkezőszezonvégéigígyismarad,utánaviszontkülönválnakútjaik. AHondaazAstonMartinhozfogcsatlakozniismétteljesgyáriháttérrel,mígaRedBullaForddalakaröltvekészítsajáthajtóegységet.Abikásoknakazonbanlé

Információ

Főszerepben a FociEb! A hírek között azonban mindenféle sporthoz kötethtető Európa-bajnokságokról találsz cikkeket! Ezeket nem mi írjuk, csupán összegyűjtjük!

Források

Kiemelt partner

Data powered by Oddspedia

Data powered by Oddspedia

Gamezop Játékok
Cron Job Starts